การติดตามและประเมินผล

ปี พ.ศ.
เกณฑ์การประเมินผล
ผลประเมินการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
2562
-
               - กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 "เจียงฮายเกมส์"
2561
-
               - เอชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18
               - เอเชี่ยนพาราเกมส์ ครั้งที่ 3
               - ยูธโอลิมปิคเกมส์ ครั้งที่ 3