ประกาศระเบียบการแข่งขันกีฬาผู้อาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 “ตราดเกมส์”

ประกาศระเบียบการแข่งขันกีฬาผู้อาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 “ตราดเกมส์”

  • แก้ไขระเบียบกีฬา เทนนิส ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562
  • แก้ไขระเบียบกีฬา เปตอง  ณ วันที่ 9 มกราคม 2563