คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561


 

          

ผู้ว่าการ มอบนโยบาย มุ่งผลักดันเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมแผนการดำเนินโครงการตามนโยบายผู้ว่าการ กกท. และขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

 


 

         

“ก้องศักด” นำทีม กกท. ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (SAT CG DAY) โดยมี นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา รองผู้ว่าการฝ่ายส่งเสริมกีฬา, ผู้บริหาร, พนักงาน และผู้ช่วยปฎิบัติงานโครงการฯ กกท. ร่วมงาน ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา