นางโปรดปราน สมานมิตร

ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ
  • Tel: 02-1867230
  • Location: ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท.