นายก้องภพ โพธิสุวรรณ

ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา
  • Tel: 02-1867410
  • Location: ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท.