นายวิษณุ ไล่ชะพิษ

รองผู้ว่าการ ฝ่ายบริหาร
  • Tel: 02-1867100
  • Location: ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท.