นายปรีชา ลาลุน

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน
  • Tel: 02-1867514
  • Location: ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท.