นายกนกพันธุ์ จุลเกษม Mr. Kanokphand Chulakasem

ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย

ประวัติโดยย่อ

วัน/เดือน/ปี เกิด

1 กรกฏาคม 2497

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2541- 2549

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค สปอร์ต เวิลด์วายด์ จำกัด ปี 2541- 2549

พ.ศ.2539 – 2541

- ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ซีเทรคสากล จำกัด ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โทเทิล แอคชั่น จำกัด ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดิสเคานท์ กอล์ฟ เซนเตอร์ จำกัด

พ.ศ. 2538 - 2539

- รองประธานกรรมการ บริษัท สยามทีวีแอนด์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ปี 2538 - 2539

พ.ศ.2526 - 2538

- รองหัวหน้าผู้จัดการฝ่ายต้อนรับบนเครื่องบิน บมจ.การบินไทย ปี 2526 - 2538

ผลงานอื่น ๆ

ประสบการณ์ทางกีฬา

พ.ศ. 2549

- ประธานเทคนิคการแข่งขัน " กีฬาวู้ดบอลมหาวิทยาลัยโลก" ปี2549 ณ กรุงเทพฯ

วันที่ 2 – 4 มีนาคม 2549

- ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน " การแข่งขันวู้ดบอลนานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ปี 2549" ระหว่าง ณ สนามกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน

- เลขาธิการสมาพันธ์แฮนด์บอลแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองประธาน "สมาพันธ์แฮนด์บอลแห่งประเทศไทย" ตั้งแต่ปี

วันที่ 12 – 21 กุมภาพันธ์ 2549

- ประธานบริหารการจัดการแข่งขัน "แฮนด์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 12" ระหว่างณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพฯ

- คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์ สมาพันธ์แฮนด์บอลแห่งเอเชีย

วันที่ 20 – 25 มิถุนายน 2548

- ประธานบริหารการจัดการประชุมสัมมนาหัวหน้าผู้ตัดสินและผู้ฝึกสอนของสมาพันธ์แฮนด์บอลนานาชาติ ระหว่าง ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัล กรุงเทพฯ

26 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม

- ประธานบริหารการจัดการแข่งขันแฮนด์บอลยุวชนชายหญิงชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม ณ อาคาร นิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ

วันที่ 20 – 31 สิงหาคม 2545

- ประธานบริหาร "การแข่งขันแฮนด์บอลเยาวชนชายชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 8" ระหว่างวันที่ 20 – 31 สิงหาคม 2545 ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ

ตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน

- รองประธาน "สมาคมวู้ดบอลแห่งประเทศไทย"

- ประธานบริหาร "การแข่งขันวู้ดบอลชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ปี 2544" และ "การแข่งขันวู้ดบอลชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 2 ปี 2544" ณ สนามเชียงดาว จ. เชียงใหม่

- ผู้อำนวยการ "สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย" ปี 2543 – 2545

- ผู้จัดการทีมชาติแฮนด์บอลชายและหญิง เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 23 ในเดือนธันวาคม 2546 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

- ผู้สนับสนุนหลักในการจัดการแข่งขัน "กีฬาวิทยาลัยพลศึกษาเกมส์" ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน

- ผู้สนับสนุนหลักในการจัดการแข่งขัน "กีฬาโรงเรียนกีฬา" ตั้งแต่ ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน

- ผู้สนับสนุนหลักรายการ "ซุปเปอร์ทีน" ทางช่องยูบีซี 31 ให้การสนับสนุนเงินทุนทางด้านการเล่นกีฬาทุกประเภทสำหรับเยาวชน

- ผู้สนับสนุนหลักการจัดการแข่งขันกอล์ฟรายการ "แมคเกรเกอร์ กอล์ฟ คลาสสิค" ตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน

- ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการกีฬาแก่สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล

- เลขาธิการทั่วไป ของชมรมกอล์ฟสยาม ทีวี

- เลขาธิการทั่วไป, รองประธานและประธานชมรมกอล์ฟจำปีเหาะ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ตามลำดับ

- เลขาธิการทั่วไป ของชมรมเทนนิสการบินไทย