ข้อมูลองค์กร Sports Authority of Thailand 2010

1. ระดับ GOLDEN OFFICIAL PARTNER ต้องเสนอผลประโยชน์ดังต่อไปนี้
เป็นเงินสดไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท/4 ปี (เป็นเงินสดปีละ 5 ล้านบาท) เป็นเงินสดไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทและเป็นผลิตภัณฑ์/บิการ ไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท/4 ปี (เป็นเงินสดปีละ 2.50 ล้านบาทและผลิตภัณฑ์/บริการปีละ 3.75 ล้านบาท) เป็นผลิตภัณฑ์/บริการ เพียงอย่างเดียวไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท/4 ปี (ผลิตภัณฑ์/บริการปีละ 7.5 ล้านบาท)

2. ระดับ SILVER OFFICIAL PARTNER ต้องเสนอผลประโยชน์ดังต่อไปนี้
เป็นเงินสดไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท/4 ปี (เป็นเงินสดปีละ 2.5 ล้านบาท)เป็นเงินสดไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาทและเป็นผลิตภัณฑ์/บิการ ไม่น้อยกว่า 7.5 ล้านบาท/4 ปี (เป็นเงินสดปีละ 1.25 ล้านบาทและผลิตภัณฑ์/บริการปีละ 1.875 ล้านบาท) เป็นผลิตภัณฑ์/บริการ เพียงอย่างเดียวไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท/4 ปี (ผลิตภัณฑ์/บริการปีละ 3.75 ล้านบาท)

3. ระดับ BRONZE OFFICIAL PARTNER ต้องเสนอผลประโยชน์ดังต่อไปนี้
เป็นเงินสดไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท/4 ปี (เป็นเงินสดปีละ 5 แสนบาท) เป็นเงินสดไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาทและเป็นผลิตภัณฑ์/บิการ ไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านบาท/4 ปี (เป็นเงินสดปีละ 2.5 แสนบาทและผลิตภัณฑ์/บริการปีละ 3.75 แสนบาท) เป็นผลิตภัณฑ์/บริการ เพียงอย่างเดียวไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท/4 ปี (ผลิตภัณฑ์/บริการปีละ 7.5 แสนบาท)