การกีฬาแห่งประเทศไทย Sport Authority of Thailand

พระมหากษัตริย์นักกีฬา

Date:

ศูนย์ กกท. ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 ถนนราชสีมา – ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร. 0 4493 2100

  • ศูนย์ กกท.จังหวัดนครราชสีมา
    สนามกีฬาจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร. 0 4493 2109
  • ศูนย์ กกท. จังหวัดกาฬสินธุ์
    สำนักงานโยธาและผังเมือง (ชั้น 2) ถนนบายพาส-ทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำภอเมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ 46000 โทร. 0 4381 4505
  • ศูนย์ กกท.จังหวัดขอนแก่น
    สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4322 0949
  • ศูนย์ กกท. จังหวัดชัยภูมิ
    สนามกีฬาจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร. 0 4481 6223
  • ศูนย์ กกท.จังหวัดนครพนม
    150 หมู่ 5 สนามกีฬา กกท. หนองญาติ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทร. 0 4251 3305, 0 4250 3525
  • ศูนย์ กกท. จังหวัดบุรีรัมย์
    ศูนย์วิทยาศาสตร์ จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร. 0 4460 2086
  • ศูนย์ กกท. จังหวัดมหาสารคาม
    ห้อง 212 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทร. 0 4377 7494
  • ศูนย์ กกท. จังหวัดมุกดาหาร
    สนามกีฬาจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร. 0 4261 3827
  • ศูนย์ กกท. จังหวัดยโสธร
    โรงยิมอเนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร.0 4571 4761
  • ศูนย์ กกท.จังหวัดร้อยเอ็ด
    สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร. 0 4351 2925
  • ศูนย์ กกท. จังหวัดเลย
    สนามกีฬาจังหวัดเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร. 0 4281 4901
  • ศูนย์ กกท.จังหวัดศรีสะเกษ
    โรงพลศึกษา 4,000 ที่นั่ง ถนนทองมาก อำเภอเมือง จังหวัดศรีษะเกษ 33000 โทร. 0 4563 3327
  • ศูนย์ กกท. จังหวัดสกลนคร
    โรงยิมอเนกประสงค์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร. 0 4273 2064
  • ศูนย์ กกท. จังหวัดสุรินทร์
    สนามกีฬาศรีณรงค์ ถนนคชสาร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร. 0 4451 4656
  • ศูนย์ กกท. จังหวัดหนองบัวลำภู
    ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู อาคารอนาลโย ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 โทร. 0 4237 8492
  • ศูนย์ กกท. จังหวัดหนองคาย
    อาคารอัฒจันทร์มีหลังคา สนามกีฬาจังหวัดหนองคาย ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 โทร. 0 4242 2635
  • ศูนย์ กกท. จังหวัดอุดรธานี
    สนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทร. 0 4224 3268
  • ศูนย์ กกท. จังหวัดอุบลราชธานี
    สนามกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี บ้านทุ่งบูรพา ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร. 0 4540 9052, 0 4584 0054
  • ศูนย์ กกท. จังหวัดอำนาจเจริญ
    ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 โทร. 0 4545 2509