การกีฬาแห่งประเทศไทย Sport Authority of Thailand

พระมหากษัตริย์นักกีฬา

Date:

ศูนย์ กกท. ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 ถนนราชสีมา – ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร. 0 4493 2100

 • ศูนย์ กกท.จังหวัดนครราชสีมา
  สนามกีฬาจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร. 0 4493 2109
 • ศูนย์ กกท. จังหวัดกาฬสินธุ์
  สำนักงานโยธาและผังเมือง (ชั้น 2) ถนนบายพาส-ทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำภอเมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ 46000 โทร. 0 4381 4505
 • ศูนย์ กกท.จังหวัดขอนแก่น
  สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4322 0949
 • ศูนย์ กกท. จังหวัดชัยภูมิ
  สนามกีฬาจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร. 0 4481 6223
 • ศูนย์ กกท.จังหวัดนครพนม
  150 หมู่ 5 สนามกีฬา กกท. หนองญาติ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทร. 0 4251 3305, 0 4250 3525
 • ศูนย์ กกท. จังหวัดบุรีรัมย์
  ศูนย์วิทยาศาสตร์ จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร. 0 4460 2086
 • ศูนย์ กกท. จังหวัดมหาสารคาม
  ห้อง 212 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทร. 0 4377 7494
 • ศูนย์ กกท. จังหวัดมุกดาหาร
  สนามกีฬาจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร. 0 4261 3827
 • ศูนย์ กกท. จังหวัดยโสธร
  โรงยิมอเนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร.0 4571 4761
 • ศูนย์ กกท.จังหวัดร้อยเอ็ด
  สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร. 0 4351 2925
 • ศูนย์ กกท. จังหวัดเลย
  สนามกีฬาจังหวัดเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร. 0 4281 4901
 • ศูนย์ กกท.จังหวัดศรีสะเกษ
  โรงพลศึกษา 4,000 ที่นั่ง ถนนทองมาก อำเภอเมือง จังหวัดศรีษะเกษ 33000 โทร. 0 4563 3327
 • ศูนย์ กกท. จังหวัดสกลนคร
  โรงยิมอเนกประสงค์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร. 0 4273 2064
 • ศูนย์ กกท. จังหวัดสุรินทร์
  สนามกีฬาศรีณรงค์ ถนนคชสาร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร. 0 4451 4656
 • ศูนย์ กกท. จังหวัดหนองบัวลำภู
  ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู อาคารอนาลโย ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 โทร. 0 4237 8492
 • ศูนย์ กกท. จังหวัดหนองคาย
  อาคารอัฒจันทร์มีหลังคา สนามกีฬาจังหวัดหนองคาย ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 โทร. 0 4242 2635
 • ศูนย์ กกท. จังหวัดอุดรธานี
  สนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทร. 0 4224 3268
 • ศูนย์ กกท. จังหวัดอุบลราชธานี
  สนามกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี บ้านทุ่งบูรพา ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร. 0 4540 9052, 0 4584 0054
 • ศูนย์ กกท. จังหวัดอำนาจเจริญ
  ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 โทร. 0 4545 2509