การกีฬาแห่งประเทศไทย Sport Authority of Thailand

พระมหากษัตริย์นักกีฬา

Date:

ศูนย์ กกท.ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ถนนซีเกมส์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทร. 0 5311 2845

 • ศูนย์ กกท.จังหวัดเชียงใหม่
  สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ถนนซีเกมส์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทร. 0 5311 2306
 • ศูนย์ กกท.จังหวัดกำแพงเพชร
  สนามกีฬาริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทร. 0 5572 2317
 • ศูนย์ กกท.จังหวัดเชียงราย
  สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทร. 0 5371 3004
 • ศูนย์ กกท. จังหวัดตาก
  สนามกีฬาจังหวัดตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 โทร. 0 5554 1333
 • ศูนย์ กกท.จังหวัดน่าน
  สนามกีฬาจังหวัดน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทร. 0 5475 1950
 • ศูนย์ กกท.จังหวัดพะเยา
  สนามกีฬาจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทร. 0 5448 4362
 • ศูนย์ กกท.จังหวัดพิจิตร
  สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000 โทร. 0 5661 5092
 • ศูนย์ กกท.จังหวัดพิษณุโลก
  สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร. 0 5532 1275
 • ศูนย์ กกท.จังหวัดเพชรบูรณ์
  อัฒจันทร์กระถางคบเพลิง วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทร. 0 5673 7096
 • ศูนย์ กกท.จังหวัดแพร่
  อาคารฝึกกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 0 5453 1418
 • ศูนย์ กกท.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  โรงยิมอเนกประสงค์ กกท. ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร. 0 5361 4321
 • ศูนย์ กกท.จังหวัดลำปาง
  สนามกีฬาจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 โทร. 0 5422 3048
 • ศูนย์ กกท.จังหวัดลำพูน
  สนามกีฬาจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 05353 5498
 • ศูนย์ กกท.จังหวัดสุโขทัย
  สนามกีฬาจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 โทร. 0 5565 1079
 • ศูนย์ กกท.จังหวัดอุตรดิตถ์
  โรงยิมเนเซี่ยม 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทร. 0 5581 7708