กีฬาแห่งชาติ

31 มกราคม 2557 แจ้งกำหนดการขึ้นทะเบียนนักกีฬา กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 43 จ.นครราชสีมา แจ้งกำหนดการขึ้นทะเบียนนักกีฬา สังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 43 จ.นครราชสีมา
17 ธันวาคม 2556 ประกาศ แก้ไขระเบียบกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42 จ.สุพรรณบุรีเกมส์ ประกาศ แก้ไขระเบียบกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42 จ.สุพรรณบุรีเกมส์ ชนิดกีฬาขี่ม้า
11 ตุลาคม 2556 สรุปผลการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักคัดภาค 5 ภาค การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42 จ.สุพรรณบุรี สรุปผลการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักคัดภาค 5 ภาค การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42 จ.สุพรรณบุรี
4 ตุลาคม 2556 ประกาศ สรุปรายชื่อนักกีฬายิงปืนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่42 จ.สุพรรณบ... สรุปรายชื่อนักกีฬายิงปืนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่42 จ.สุพรรณบุรี
18 กุมภาพันธ์ 2556 ประกาศ ชนิดกีฬาในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42 (พ.ศ.2557) จ.สุพรรณบุรี ประกาศ ชนิดกีฬาในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42 (พ.ศ.2557) จ.สุพรรณบุรี