กีฬาเยาวชนแห่งชาติ

20 ตุลาคม 2557 ประกาศ แก้ไขระเบียบกติกาการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 31 จ.จันทบุรี ประกาศ แก้ไขระเบียบกติกาการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 31 จ.จันทบุรี
26 กรกฏาคม 2557 ประกาศ ชนิดกีฬาในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 31 จ.จันทบุรี ประกาศ แจ้งชนิดกีฬาในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 31 จ.จันทบุรี
28 มกราคม 2557 ประกาศ แก้ไขผลยิงปืนประเภทปืนสั้นอัดลม ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 จ.ศรีสะเกษ แก้ไขผลยิงปืนประเภทปืนสั้นอัดลมในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 จ.ศรีสะเกษ
13 ธันวาคม 2556 ประกาศรายชื่อนักกีฬายิงปืนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 30 จ.ศรีสะเ...
6 ธันวาคม 2556 ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 30 จ.ศรีสะเกษ ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 30 จ.ศรีสะเกษ
กีฬายกน้ำหนัก กรีฑา