กีฬาเยาวชนแห่งชาติ

28 มกราคม 2557 ประกาศ แก้ไขผลยิงปืนประเภทปืนสั้นอัดลม ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 จ.ศรีสะเกษ แก้ไขผลยิงปืนประเภทปืนสั้นอัดลมในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 จ.ศรีสะเกษ
13 ธันวาคม 2556 ประกาศรายชื่อนักกีฬายิงปืนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 30 จ.ศรีสะเ...
6 ธันวาคม 2556 ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 30 จ.ศรีสะเกษ ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 30 จ.ศรีสะเกษ
กีฬายกน้ำหนัก กรีฑา
30 กันยายน 2556 ประกาศแก้ไขระเบียบกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ประกาศ เรื่องแก้ไขระเบียบกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30
14 สิงหาคม 2556 แบบฟอร์มกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 30 จ.ศรีสะเกษ แบบฟอร์มกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 30 จ.ศรีสะเกษ