กีฬาเยาวชนแห่งชาติ

9 มกราคม 2558 ประกาศรายชื่อนักกีฬายกน้ำหนักและกรีฑา การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 31 จ.จันทบุรี ประกาศรายชื่อนักกีฬายกน้ำหนักและกรีฑา การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 31 จ.จันทบุรี
20 ตุลาคม 2557 ประกาศ แก้ไขระเบียบกติกาการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 31 จ.จันทบุรี ประกาศ แก้ไขระเบียบกติกาการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 31 จ.จันทบุรี
26 กรกฏาคม 2557 ประกาศ ชนิดกีฬาในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 31 จ.จันทบุรี ประกาศ แจ้งชนิดกีฬาในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 31 จ.จันทบุรี
28 มกราคม 2557 ประกาศ แก้ไขผลยิงปืนประเภทปืนสั้นอัดลม ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 จ.ศรีสะเกษ แก้ไขผลยิงปืนประเภทปืนสั้นอัดลมในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 จ.ศรีสะเกษ
13 ธันวาคม 2556 ประกาศรายชื่อนักกีฬายิงปืนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 30 จ.ศรีสะเ...