ผลการประชุม คก.บริหารโครงการ “สปอร์ต ฮีโร่” ครั้งที่ 1/2553                  นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนากีฬาจังหวัด
“สปอร์ต ฮีโร่” ครั้งที่ 1/2553 ณ  ห้องประชุมอาคารสำนักผู้ว่าการ กกท. เมื่อวันที่ 29 เมษายน  2553 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติรับเด็กชายอติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ “น้องแจ๊ส” นักกีฬากอล์ฟยุวชน อายุ 14 ปี เข้าเป็นนักกีฬา Sport Super Hero ซึ่งมีความสามารถและคาดว่าจะเป็นนักกีฬาดาวเด่นต่อไปในอนาคต โดยจะได้รับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ กกท. นอกจากนี้ ยังเห็นชอบอนุมัติรับเด็กชายภูวิชญ์ อนุพันธ์สืบสาย นักกีฬากอล์ฟ เข้าโครงการ สปอร์ต ฮีโร่ ประจำปี 2553 อีกด้วย
  จากนั้น ที่ประชุมได้หารือและพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการในกิจกรรมนักกีฬาดาวเด่น เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบข้องบังคับของ กกท. และมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ดังกล่าว รวมทั้ง ยังมีมติเห็นชอบดำเนินโครงการ SAT-Sprint and Jump Elite Athletics ร่วมกับสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยฯ โดยจะจัดการแข่งขันเพื่อสรรหานักกรีฑาช้างเผือกหน้าใหม่ในการก้าวมาเป็นลมกรดคนใหม่ของประเทศไทย โดยจะส่งนักกรีฑาในโครงการ สปอร์ต ฮีโร่ เข้าร่วมทำการแข่งขันร่วมกับผู้สมัครรายอื่นๆด้วย ซึ่งจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2553 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
  นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบอนุมัติหลักการเรื่องการสนับสนุนงบประมาณส่งนักกีฬาในโครงการฯ เดินทางไปแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติในต่างประเทศ ใน 4 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา จำนวน 21 คน, เทควันโด จำนวน 10 คน, ว่ายน้ำ จำนวน 10 คน, มวยปล้ำ จำนวน 10 คนในวงเงินจำนวน 8,644,200 บาท
  ทั้งนี้ ฝ่ายเลขาฯ ได้แจ้งที่ประชุมถึงผลงานนักกีฬาโครงการ สปอร์ต ฮีโร่ ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ   ครั้งที่ 26 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ “มะขามหวานเกมส์” ระหว่างวันที่ 19-30 มีนาคม 2553 ว่า มีนักกีฬาและผู้ฝึกสอนเข้าร่วมแข่งขันฯ จำนวนทั้งสิ้น 608 คน (นักกีฬา 474 คน, ผู้ฝึกสอน 152 คน) และได้รับเหรียญรางวัลทั้งสิ้น 496 เหรียญ ได้แก่ 197 เหรียญทอง 146 เหรียญเงิน และ 153 เหรียญทองแดง มีนักกีฬาทำลายสถิติจำนวน 25 คน 37 รายการ  เปรียบเทียบกับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 25 “กาญจนบุรีเกมส์” ซึ่งมีนักกีฬาในโครงการฯ ร่วมแข่งขันจำนวน 629 คน  และได้รับเหรียญรางวัลทั้งสิ้น 564 เหรียญ ได้แก่ 217 เหรียญทอง 168 เหรียญเงิน และ 179 เหรียญทองแดง เมื่อเปรียบเทียบจำนวนเหรียญทองกับจำนวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง 2 รายการแล้ว ผลปรากฏว่า การแข่งขัน “มะขามหวานเกมส์” ได้ 41.6% และการแข่งขัน “กาญจนบุรีเกมส์” ได้ 34.5% แสดงว่าผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งล่าสุดดีกว่าการแข่งขันในครั้งที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 – 31มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา มีนักกีฬาในโครงการฯ ติดทีมชาติ(หน้าใหม่) ไปแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 71 คน.

ข่าวเมื่อวันที่ : 29 เมษายน 2553

ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

E-mail ของเพื่อนที่ต้องการส่งถึง

E-mail ของผู้ส่ง