สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สยท.)

ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สยท.)
ชื่อสมาคม [Eng] The National Shooting Sport Association of Thailand Under The Royal Patronage (N.S.S.A.T.)

สถานที่ติดต่อ

สนามกีฬายิงปืนหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย 286 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร.02-3693661-5
โทรสาร 02-3693667
อีเมล์ : nssat@yahoo.com
เว็ปไซต์ http://www.thaishooting.com/
เฟสบุ๊ค http://www.facebook.com/thaishooting

นายกสมาคม

นายปองพล อดิเรกสาร
โทร.02-3693661-5
โทรสาร 02-3693667
วาระการดำรงตำแหน่ง 2553 - 2555

เลขาธิการ

ศาสตราจารย์คลิกนิก น.พ.เอาชัย กาญจนพิทักษ์
โทร.02-3693661-5
โทรสาร 02-3693667
วาระการดำรงตำแหน่ง 2553 - 2555

เอกสารแนบ

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดปัจจุบัน (2553-2555)

การสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนประจำปี 2552 - 2554

การสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนประจำปี 2555

งบประมาณที่สนับสนุนให้กับสมาคมกีฬา ประจำปี 2554-2555