“สมุทรปราการ” เตรียมงบ 1,750 ล้านบาทสร้างสนามกีฬาจังหวัด


  นายกนกพันธุ์  จุลเกษม   ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในการประชุมหารือการจัดสร้างสนามกีฬาจังหวัด สมุทรปราการ โดยมี  นายสุรชัย  ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  และคณะทำงาน ร่วมประชุมที่ห้องประชุม POC ชั้น 2  ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ   เมื่อ วันที่ 1  มิถุนายน  2553  สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

  นายกนกพันธุ์  จุลเกษม   ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า จากมติที่ ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  20 เมษายน  2553 ได้เห็นชอบในหลักการการก่อสร้างสนามกีฬาระดับจังหวัด จำนวน 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร,สระแก้ว, มหาสารคาม, สมุทรปราการ, อำนาจเจริญ, เพชรบูรณ์  และนราธิวาส  ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอขอ ในวงเงินงบประมาณจังหวัดละ 250 ล้านบาท  กกท. จึงได้ประสานงานกับจังหวัดที่ได้รับการอนุมัติเพื่อเดินทางสำรวจพื้นที่ที่ จะใช้ในการก่อสร้างสนามกีฬาระดับจังหวัด ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดส่งผังบริเวณพร้อมขนาดของพื้นที่ในการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัด มีพื้นที่ที่ได้รับการอนุมัติจากกรมธนารักษ์ให้ใช้พื้นที่แล้วจำนวน  117 ไร่ 2 งานเศษ และจะขออนุมัติเพิ่มเติมอีก 60 ไร่ รวมทั้งสิ้น 177 ไร่ 2 งานเศษ โดยเลือกแบบสนามมาตรฐานเพื่อรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 1,750 ล้านบาท แบ่งเป็น 1. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล จำนวน 250 ล้านบาท ซึ่งจะใช้ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์ ความจุ 2,500 ที่นั่ง ไม่ติดเครื่องปรับอากาศ (70 ล้านบาท), อาคารกีฬาอเนกประสงค์ ความจุ 4,000 ที่นั่ง  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (140 ล้านบาท), สนามฟุตบอล ลู่-ลานกรีฑา (ลู่ยางสังเคราะห์)- เสาไฟฟ้าส่องสนาม 1,200 ลักซ์  - สนามฝึกซ้อม (29 ล้านบาท) และสนามเทนนิส 10 คอร์ท (11 ล้านบาท) และ 2. งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน  1,500 ล้านบาท จะใช้ก่อสร้าง Main Stadium ขนาดความจุ 20,000 ที่นั่ง (770 ล้านบาท) , สระว่ายน้ำระบบโอโซน ขนาด 50 เมตร พร้อมอัฒจันทร์ 1,500 ที่นั่ง, อาคารอำนวยการ, อาคารที่พักนัก กีฬา 300 เตียง, อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา, อุปกรณ์กีฬาสำหรับฝึกซ้อมและแข่งขัน จำนวน 10 ชนิดกีฬา(แบดมินตัน, เซปักตะกร้อ, เทเบิลเทนนิส, บาสเกตบอล, วอลเลย์บอล, ฟุตซอล, แฮนด์บอล, เวทีมวย (ไทย/สากล) กีฬาต่อสู้ และยกน้ำหนัก) ฯลฯ

  นายสุรชัย  ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  กล่าวว่า สำหรับพื้นที่ที่จะใช้ในการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ เป็นที่ราชพัสดุรวมทั้งสิ้น 177 ไร่ 2 งานเศษ บริเวณตำบลบางปลา  อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งการได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามกีฬาในครั้งนี้ เป็นเรื่องที่น่ายินดีของจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการยังไม่มีสนามกีฬาจังหวัดที่ได้มาตรฐาน จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะให้มีการก่อสร้างสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานอย่างเต็มรูปแบบ และจะใช้สนามกีฬาแห่งนี้เป็นศูนย์รวมกีฬาและนันทนาการของจังหวัดสมุทรปราการ โดยเฉพาะการใช้สนามเพื่อเป็นสนามเหย้าและฝึกซ้อมที่แท้จริงของทีมฟุตบอลสมุทรปราการ FC  รวมทั้งจะใช้ รองรับการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับชาติรวมทั้งจัดการแข่งขันกีฬานานาชาติต่อไปในอนาคต  โดยจะมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเป็นผู้ลงทุนหลักในการก่อสร้างและดูแลบริหารจัดการสนาม

  นอกจากนี้  ที่ประชุมยังมอบหมายให้จังหวัดสมุทรปราการ จัดทำแผนการบริหารจัดการสนามกีฬาจังหวัด, Action Plan, แผนการจัดการแข่งขันกีฬาในจังหวัด, สรุปความพร้อมของพื้นที่ และระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ  ส่งให้ กกท. โดยเร็ว เพื่อ กกท. จะได้รวบรวมข้อมูลนำเสนอต่อ นายชุมพล  ศิลปอาชา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา ต่อไป.ข่าวเมื่อวันที่ : 1 มิถุนายน 2553

ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

E-mail ของเพื่อนที่ต้องการส่งถึง

E-mail ของผู้ส่ง