เปิดอบรมสปอร์ตคลินิก โครงการพัฒนากีฬาจังหวัด (Spots Hero)


สปอร์ตคลินิก...นายบุญทัน  ม่วงชื่น ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาค กกท.เป็นประธานในการเปิดอบรมสปอร์ตคลินิก โครงการพัฒนากีฬาจังหวัด (Spots Hero) ชนิดกีฬาเทควันโด้ ระหว่างวันที่ 13-17 มิ.ย.2555 ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.ที่ผ่านมา

                นายบุญทัน  ม่วงชื่น ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาค การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการอบรม Sports Clinic โครงการพัฒนากีฬาจังหวัด Sports Hero ชนิดกีฬาเทควันโด ประจำปี พ.ศ. 2555 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 15 มิถุนายน 2555

                การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายกีฬาภูมิภาค ได้ดำเนินโครงการพัฒนานักกีฬาจังหวัด Sports Hero มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลา 7 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาและผู้ฝึกสอนในส่วนภูมิภาคให้มีขีดความสามารถให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยมีแนวทางการสอนและฝึกซ้อมตามระบบสากลให้ถูกต้องยิ่งขึ้น ตลอดจนนำหลักวิชาการ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการฝึกซ้อม เช่น วิธีการจัดทำโปรแกรมการฝึกซ้อม, การเสริมสร้างสมรรถภาพของนักกีฬาเทควันโด โดย รศ.เจริญ กระบวนรัตน์, หรือ จิตวิทยาสำหรับนักกีฬาเทควันโด , การจัดทำแบบฝึกเพื่อเพิ่มศักยภาพนักกีฬา โดย ผศ.ดร.สืบสาย  บุญวีรบุตร ตลอดจนการกำหนดแบบฝึกเพื่อแก้ปัญหานักกีฬา ซึ่งมีระยะเวลาในการจัดการอบรมตั้งแต่วันที่ 13-15 มิถุนายน 2555 ในภาคทฤษฏี และที่พิเศษกว่าที่ผ่านมาคือในปีนี้ จะมีการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักกีฬาใหม่เข้าร่วมโครงการ ในวันเสาร์ที่ 16 และอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2555 รวม 5 วัน ซึ่งก็มีนักกีฬาเทควันโดและผู้ฝึกสอนที่สนใจเข้ารับการอบรมในโครงการทั้งสิ้นกว่า 100  คน

                นอกจากนี้ ได้กำหนดการอบรมโครงการพัฒนากีฬาจังหวัด Sport Hero ชนิดกีฬายูโด ประจำปี พ.ศ.2555 ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2555 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับชนิดกีฬามวยปล้ำ ได้กำหนดจัดการอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 กรกฎาคม 2555 ณ จังหวัดสงขลา

                                                                                                                                กองประชาสัมพันธ์ กกท.

                                                                                                                                  15 มิถุนายน 2555

 ข่าวเมื่อวันที่ : 15 มิถุนายน 2555

ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

E-mail ของเพื่อนที่ต้องการส่งถึง

E-mail ของผู้ส่ง