การติดตามและประเมินผล

ปี พ.ศ.
เกณฑ์การประเมินผล
ผลประเมินการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
2566


               - การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่  5 "ชอนตะวันเกมส์"

               - การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่  31 "Cambodia 2023"

               - การแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่  12 "Cambodia 2023"

               - การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่  48 "กาญจนบุรีเกมส์"

               - การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่  19 "Hangzhou 2023"
2565

               - การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่  47 "ศรีสะเกษเกมส์"

               - การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ครั้งที่  24 "ปักกิ่ง 2022"

               - การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่  32 "โตเกียว 2022"

               - การแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่  16 "โตเกียว 2022"
2564


2563

               - การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่  30 "ฟิลิปปินส์เกมส์"
2562
               - กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 "เจียงฮายเกมส์"
               - กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์"
               - กีฬาผู้อาวุโสแห่งชาติครั้งที่  2 "รมย์บุรีเกมส์"
2561
-
               - เอชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18
               - เอเชี่ยนพาราเกมส์ ครั้งที่ 3
               - ยูธโอลิมปิคเกมส์ ครั้งที่ 3