การติดตามและประเมินผล

ปี พ.ศ.
เกณฑ์การประเมินผล
ผลประเมินการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
2563
-


2562
               - กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 "เจียงฮายเกมส์"
               - กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์"
               - กีฬาผู้อาวุโสแห่งชาติครั้งที่  2 "รมย์บุรีเกมส์"
2561
-
               - เอชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18
               - เอเชี่ยนพาราเกมส์ ครั้งที่ 3
               - ยูธโอลิมปิคเกมส์ ครั้งที่ 3