หน้าเทส

 

 

คณะผู้บริหารระดับสูง

ดร. ก้องศักด ยอดมณี

ดร. ก้องศักด ยอดมณี

ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก

นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก

รองผู้ว่าการ ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา

นางโปรดปราน สมานมิตร

นางโปรดปราน สมานมิตร

รองผู้ว่าการ ฝ่ายส่งเสริมกีฬา

นพ. มีชัย อินวู๊ด

รองผู้ว่าการ ฝ่ายบริหาร

นายประชุม บุญเทียม

นายประชุม บุญเทียม

รองผู้ว่าการ ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวศมจรส มิ่งคำเลิศ

นางสาวศมจรส มิ่งคำเลิศ

ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ

ตำแหน่งว่าง

ตำแหน่งว่าง

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ

นางพิกุล กุฎาคาร

นางพิกุล กุฎาคาร

ผู้อำนวยการฝ่ายการคลัง

นายโดม ภูมิดิษฐ

นายโดม ภูมิดิษฐ

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นายแสงชัย ต้นทัพไทย

นายแสงชัย ต้นทัพไทย

ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา

นางนิตยา เกิดจันทึก

นางนิตยา เกิดจันทึก

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ

นายก้องภพ โพธิสุวรรณ

นายก้องภพ โพธิสุวรรณ

ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาค

นายยุธยา จีนหีต

นายยุธยา จีนหีต

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจกีฬา

นายเกื้อ ชูศรี

นายเกื้อ ชูศรี

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายเจริญชัย สุวรรณศรี

นายเจริญชัย สุวรรณศรี

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมกีฬา