งานจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์วารสารกีฬาอาชีพ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์วารสารกีฬาอาชีพ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

งานจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์วารสารกีฬาอาชีพ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

2 พฤษภาคม 2561

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ