ประกวดราคาจ้างการผลิต เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านกีฬาอาชีพและพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างการผลิต เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านกีฬาอาชีพและพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกวดราคาจ้างการผลิต เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านกีฬาอาชีพและพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

31 พฤษภาคม 2561

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ