ประกวดราคาจ้างการผลิต เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านกีฬาอาชีพและพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างการผลิต เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านกีฬาอาชีพและพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคา

ประกาศเรื่อง

ประกวดราคาจ้างการผลิต เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านกีฬาอาชีพและพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคา

ประกาศวันที่

31 พฤษภาคม 2561

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ