ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสนามฟุตบอล 1,200 LUX สนามกีฬาจังหวัดกระบี่ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสนามฟุตบอล 1,200 LUX สนามกีฬาจังหวัดกระบี่ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสนามฟุตบอล 1,200 LUX สนามกีฬาจังหวัดกระบี่ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

26 พฤศจิกายน 2561

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ