ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งลิฟท์คนพิการบริเวณบันไดทางขึ้นอาคารที่พักนักกีฬา ๓๐๐ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งลิฟท์คนพิการบริเวณบันไดทางขึ้นอาคารที่พักนักกีฬา ๓๐๐ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งลิฟท์คนพิการบริเวณบันไดทางขึ้นอาคารที่พักนักกีฬา ๓๐๐ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

8 สิงหาคม 2561

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ