ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ภาค 4 จังหวัดสงขลา ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ภาค 4 จังหวัดสงขลา ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์วิทย์ จ. สงขลา ครั้งที่ 2 (6 มิ.ย. 61)