ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ภาค 5 (เชียงใหม่) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ภาค 5 (เชียงใหม่) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ภาค 5 (เชียงใหม่) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

22 พฤษภาคม 2561

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ