ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา จังหวัดปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา จังหวัดปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา จังหวัดปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

4 พฤษภาคม 2561

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ