ประกวดราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยรอบสนามกีฬาหัวหมาก พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยรอบสนามกีฬาหัวหมาก พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกวดราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยรอบสนามกีฬาหัวหมาก พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

8 สิงหาคม 2561

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ