ประกวดราคาจ้างทำป้าย ติดตั้ง และขนย้ายป้ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานีทีวีกีฬา (T Sports Channel) ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ เจียงฮายเกมส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างทำป้าย ติดตั้ง และขนย้ายป้ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานีทีวีกีฬา (T Sports Channel) ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ เจียงฮายเกมส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกวดราคาจ้างทำป้าย ติดตั้ง และขนย้ายป้ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานีทีวีกีฬา (T Sports Channel) ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ เจียงฮายเกมส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

16 สิงหาคม 2561

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ