ประกวดราคาจ้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศปรับปรุง สระบุรี 62
2. เอกสารประกวดปรับปรุง สระบุรี 62