ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือแนะนำค่ายมวย MUAYTHAI GUIDE (พิมพ์นำร่องครั้งที่ ๑) โครงการพัฒนาค่ายมวยในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมอาชีพผู้ฝึกสอนและธุรกิจค่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือแนะนำค่ายมวย MUAYTHAI GUIDE (พิมพ์นำร่องครั้งที่ ๑) โครงการพัฒนาค่ายมวยในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมอาชีพผู้ฝึกสอนและธุรกิจค่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือแนะนำค่ายมวย MUAYTHAI GUIDE (พิมพ์นำร่องครั้งที่ ๑) โครงการพัฒนาค่ายมวยในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมอาชีพผู้ฝึกสอนและธุรกิจค่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

10 สิงหาคม 2561

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ