ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา (คลังอุปกรณืกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา (คลังอุปกรณืกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาร่างอุปกรณ์กีฬา(ครั้งที่ 2) ระว่างวันที่ 19-22 มิ.ย 61