ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์กีฬา(คลังอุปกรณ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์กีฬา(คลังอุปกรณ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์กีฬา(คลังอุปกรณ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

25 มิถุนายน 2561

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ