ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายแบบแปลนระบบมัลติฟังก์ชั่นขนาด A๐ พร้อมสแกนแบบ จำนวน ๑ เครื่อง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายแบบแปลนระบบมัลติฟังก์ชั่นขนาด A๐ พร้อมสแกนแบบ จำนวน ๑ เครื่อง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายแบบแปลนระบบมัลติฟังก์ชั่นขนาด A๐ พร้อมสแกนแบบ จำนวน ๑ เครื่อง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

8 พฤษภาคม 2561

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ