ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวง จรปิด แขวงหัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวง จรปิด แขวงหัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 21122561