ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในสถานกีฬาหัวหมาก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในสถานกีฬาหัวหมาก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

28092561 ประกาศผู้ชนะทำความสะอาด