ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษา/บุคคล เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับคดีและกฏหมายของ กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษา/บุคคล เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับคดีและกฏหมายของ กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25092561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กฏหมาย