ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาในการจัดตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติ โดยวิธีคัดลือก

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาในการจัดตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติ โดยวิธีคัดลือก

21092561 ประกาศผู้ชนะ จ้างที่ปรึกษาในการจัดตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติ