ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อเผยแพร่ยุทธศาสตร์ กกท. พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2560-2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อเผยแพร่ยุทธศาสตร์ กกท. พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2560-2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผลิตสื่อเผยแพร่ยุทศาสตร์