ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาบริการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดการประชุมสมัชชาสหพันธ์กีฬานานาชาติ Sport Accord Convention 2018

ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาบริการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดการประชุมสมัชชาสหพันธ์กีฬานานาชาติ Sport Accord Convention 2018

ประกาศเรื่อง

ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาบริการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดการประชุมสมัชชาสหพันธ์กีฬานานาชาติ Sport Accord Convention 2018

ประกาศวันที่

12 มีนาคม 2561

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ