ประกาศจัดซื้อจัดจ้างควบคุมงานก่อสร้างเสาไฟส่องสนมามฟุตบอล ๑,๒๐๐ LUX ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ จังหวัดสระบุรี งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างควบคุมงานก่อสร้างเสาไฟส่องสนมามฟุตบอล ๑,๒๐๐ LUX ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ จังหวัดสระบุรี งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศเรื่อง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างควบคุมงานก่อสร้างเสาไฟส่องสนมามฟุตบอล ๑,๒๐๐ LUX ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ จังหวัดสระบุรี งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศวันที่

29 มีนาคม 2561

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ