ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์วารสารกีฬาอาชีพ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์วารสารกีฬาอาชีพ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์วารสารกีฬาอาชีพ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

ประกาศวันที่

19 เมษายน 2561

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ