ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสำรวจและจัดทำแนวทางบริหารจัดการระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (สำนักงาน กกท. ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา สำนักงาน กกท. ภาค 4 จังหวัดสงขลา สำนักงาน กกท. ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ฝึกกีฬาแห่ง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสำรวจและจัดทำแนวทางบริหารจัดการระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (สำนักงาน กกท. ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา สำนักงาน กกท. ภาค 4 จังหวัดสงขลา สำนักงาน กกท. ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ฝึกกีฬาแห่ง)

ประกาศผู้ชนะ วิศวกรรม