ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการพัฒนาระบบ E-Academic and Technology ภายใต้ศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีกีฬา (SATC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการพัฒนาระบบ E-Academic and Technology ภายใต้ศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีกีฬา (SATC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒)

ประกาศผู้ชนะ