ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ กกท. ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ ผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ กกท. ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ ผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ (1)