ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานประชุมและมอบรางวัลอุตสาหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย (SPIA Asia 2018) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานประชุมและมอบรางวัลอุตสาหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย (SPIA Asia 2018) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ SPIA