ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ ประเภทโดยสาร ไม่เกิน 12 ที่นั่ง จำนวน 10 คันปละรถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้ว่าการ ประเภทนั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ ประเภทโดยสาร ไม่เกิน 12 ที่นั่ง จำนวน 10 คันปละรถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้ว่าการ ประเภทนั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ งานเช่ารถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2562