ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาทำการสำรวจและประเมินมาตราฐานค่ายมวยไทยอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาทำการสำรวจและประเมินมาตราฐานค่ายมวยไทยอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1ต.ค.61