ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการถ่ายทอดสด พิธีเปิดการจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าเครื่องกีฬา Asia Fitness Wellness 2018 Powered by SAT เพื่อออกอากาศทางสถานีทีวีกีฬา ( T Sports Channel) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการถ่ายทอดสด พิธีเปิดการจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าเครื่องกีฬา Asia Fitness Wellness 2018 Powered by SAT เพื่อออกอากาศทางสถานีทีวีกีฬา ( T Sports Channel) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

28092561 ประกาศผู้ชนะ งานบริหารวิศวกรรม ปี 62